Εταιρεία

Από την ίδρυσή της το 1988 μέχρι σήμερα η ΕΚΤΕ ΑΤΕΒΕ έχει καταφέρει να εδραιωθεί στον χώρο των τεχνικών έργων και ειδικών κατασκευών χάρη στη συνέπεια και την αξιοπιστία της.

Η εταιρεία απέκτησε τη σημερινή της μορφή το 1999, όταν η μητρική «Ν. Βαγιάκος – Ξ. Μπακάλης Ο.Ε.» μετετράπη σε «Ανώνυμη Εταιρεία».  

Οι πελάτες της εταιρείας συγκαταλέγονται μεταξύ των ηγετών των κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων, του τουρισμού, του εμπορίου, της χαρτοποιίας, της κλωστοϋφαντουργίας, της βιομηχανίας ξύλου και επίπλων κλπ. 

Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα διατηρώντας την έδρα της στη Θεσσαλονίκη.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στεγάζονται η διοίκηση, το τεχνικό τμήμα, το λογιστήριο και η αποθήκη.

 

Οικονομικά στοιχεία

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤΕ ΑΤΕΒΕ είναι 578.000 ευρώ με το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων να είναι 5.000.000 ευρώ.

Στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας βαίνει συνεχώς αυξανόμενος. Οι προβλέψεις για το τρέχον έτος υποδεικνύουν ότι θα κυμανθεί στα περσινά υψηλά επίπεδα των 17.000.000 ευρώ, έναντι 8.900.000 ευρώ του έτους 2010. Ο μέσος όρος για την τελευταία πενταετία προσεγγίζει τα 17.000.000 ευρώ.

  

Διοίκηση

 

Η ΕΚΤΕ ΑΤΕΒΕ διοικείται από τους ιδρυτές και κύριους μετόχους της:

 

Πρόεδρος

 

Νικόλαος Βαγιάκος 

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

Διευθύνων σύμβουλος:

Ξενοφών Μπακάλης

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός 

 

Τμήματα

 

Η εταιρεία αναλαμβάνει κάθε είδους ιδιωτικά έργα βασιζόμενη στις γνώσεις επιστημόνων όλων των τεχνικών ειδικοτήτων για τον άρτιο σχεδιασμό και υλοποίησή τους. Έτσι διατηρεί τα παρακάτω τεχνικά τμήματα:

 

Τμήμα αρχιτεκτονικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού

 Τρείς (3) Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

 Τμήμα αρχιτεκτονικής απεικόνισης

 Ένας (1) Αρχιτέκτων Μηχανικός

 Τμήμα στατικών μελετών

 Τέσσερις (4) Πολιτικοί Μηχανικοί

 Τμήμα μηχανολογικών και περιβαλλοντικών μελετών

 Τρεις (3) Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Τμήμα κατασκευών

 Τέσσερις (4) Πολιτικοί Μηχανικοί, δύο (2) Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι Μηχανικοί, τρεις (3) Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, δύο (2) Μηχανικοί Δομικών Έργων

 Τμήμα οικονομικής διαχείρισης

Δύο (2) Οικονομολόγοι, μία (1) Λογίστρια

 

Επιπλέον στα έργα απασχολούνται επί μονίμου βάσεως πάνω από εξήντα (60) τεχνίτες και εργάτες όλων των ειδικοτήτων.

 

Κατά περίσταση και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του κάθε έργου, η εταιρεία μας συνεργάζεται με πληθώρα επιχειρήσεων για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων, ξεπερνά τους εκατόν πενήντα.